【1. Chính Sách Chống Rửa Tiền / Chống Tài Trợ Khủng Bố】

1.1 Chính Sách Rửa Tiền và tài trợ cho khủng bố nằm trong số những mối đe dọa nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc gia và quốc tế trên toàn thế giới, buộc tất cả các lĩnh vực nhạy cảm phải có các biện pháp để ngăn chặn việc lợi dụng cho những mục đích này. Chúng tôi cam kết có các quy trình để ngăn chặn việc sử dụng sai các Dịch vụ được cung cấp cho Chủ tài khoản để rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các mục đích tội phạm khác như gian lận.

1.2 Mục Đích Chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn, được chính thức thành lập và đăng kí hợp pháp theo luật pháp của Curaçao. Chính sách này được soạn thảo dựa trên luật pháp quốc gia về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và áp dụng các hình phạt tội phạm ở Curaçao, cũng như các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành do lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền thiết lập. Các quy định này kết hợp lại mang đến một tiêu chuẩn vững chắc, được quốc tế chấp nhận cho các quy trình được duy trì để ngăn chặn việc sử dụng sai các Dịch vụ do Công ty cung cấp. Việc xác minh đúng chủ tài khoản, xác minh danh tính, giám sát hoạt động của người chơi và báo cáo các hoạt động bất thường là một phần trong các biện pháp của công ty để ngăn ngừa, ngăn chặn hoặc giảm thiểu các rủi ro liên quan đến ngành.

 

1.3 Phạm Vi Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố quy mô quốc gia cũng như quốc tế khi cung cấp dịch vụ, đồng thời yêu cầu những người điều hành và nhân viên phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn này. Các quốc gia hoặc tập đoàn cụ thể khác cũng sẽ được áp dụng, miễn là trong phạm vi quản lý của công ty chúng tôi.

【2. Khuôn Khổ Pháp Lý】

2.1 Quy Định Quốc Gia Căn cứ theo Sắc Lệnh Quốc Gia về Rửa Tiền (1993), rửa tiền là một hành vi phạm tội ở Curaçao. Các quy định quốc gia liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố khác bao gồm: a) Bộ Luật Hình Sự (N.G. 2011, luật số 48) được sửa đổi lần cuối bởi N.G. 2015, luật số 74 b) Pháp Lệnh Quốc Gia về Báo Cáo Các Giao Dịch Bất Thường (N.G. 1996, luật số 21) bởi N.G. 2015, luật số 68 (N.G. 2015, số 68), văn bản được hợp nhất N.G. 2017, luật số 99, cùng với tất cả các sửa đổi, bổ sung và tất cả các Nghị Định Quốc Gia có liên quan bao gồm các biện pháp chung và các Nghị Định Cấp Bộ Trưởng với các hoạt động chung c) Nghị Định Quốc Gia bao gồm các biện pháp chung về việc thực hiện các điều 22b, khoản 7 và 22j, khoản 2 của Pháp Lệnh Quốc Gia về Báo Cáo Các

Giao Dịch Bất Thường (Nghị Định Quốc Gia bao gồm các hình phạt và tiền phạt hành chính liên quan đến việc báo cáo các giao dịch bất thường) ( NG 2021, luật số 69) d) Pháp Lệnh Quốc Gia về Nhận Dạng Khách Hàng Khi Cung Cấp Dịch Vụ (N.G. 1996, luật số 23) bởi N.G. 2015, luật số 69 (N.G. 2015, số 69) cùng với tất cả các Nghị Định Quốc Gia có liên quan bao gồm các biện pháp chung và các Nghị Định Cấp Bộ Trưởng với các hoạt động chung e) Nghị Định Quốc Gia bao gồm các biện pháp chung về việc thực hiện các điều 9, khoản 2 và 9a, khoản 2, của Pháp lệnh Quốc Gia về Nhận Dạng Khách Hàng Khi Cung Cấp Dịch Vụ. (Nghị Định Quốc Gia bao gồm các biện pháp chung về hình phạt và tiền phạt hành chính đối với nhà cung cấp dịch vụ) (N.G. 2010, số 70) f) Điều Luật Trừng Phạt (N.G. 1997, số 336) cùng với tất cả các Nghị Định Quốc Gia có liên quan bao gồm các biện pháp chung và các Nghị Định Cấp Bộ Trưởng với các hoạt động chung và theo văn bản hợp nhất N.G. 2014, số 55 g) Sắc Lệnh Quốc Gia về nghĩa vụ báo cáo Vận Chuyển Tiền Xuyên Biên Giới N.G. 2002, luật số 74) cùng với tất cả các sửa đổi bổ sung và tất cả các Nghị Định Quốc Gia có liên quan bao gồm các biện pháp chung và các Nghị Định Cấp Bộ Trưởng với các hoạt động chung. Các luật và nghị định này là cơ sở cho các quy trình được duy trì bởi khu vực tài chính của Curaçao nhằm phát hiện và ngăn chặn các rủi ro liên quan đến ngành về rửa tiền, tài trợ cho khủng bố hoặc các hoạt động tội phạm khác.

 

2.2 Các Quy Định Quốc Tế Là thành viên của Lực lượng Đặc Nhiệm Hành động Tài Chính (FATF) (www.fatf-gafi.org) và Lực lượng Đặc Nhiệm Hành động Tài chính Caribe (www.cfatfgafic.org), Curaçao đang đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế bằng cách thường xuyên thực hiện các tiêu chuẩn này trong luật pháp quốc gia của mình . Trên bình diện quốc tế, FATF đóng một vai trò rất quan trọng trong việc chống rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. FATF giám sát tiến độ của các thành viên trong việc thực hiện các biện pháp cần thiết, xem xét các kỹ thuật và biện pháp đối phó với rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng và thực hiện các biện pháp thích hợp trên toàn cầu. Khi thực hiện 5 hoạt động này, FATF phối hợp với các tổ chức quốc tế khác có liên quan đến việc chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Tổng cộng có 34 quốc gia là thành viên trực tiếp của FATF và thông qua các tổ chức khu vực, hơn 180 quốc gia được kết nối với FATF. Do đó, chính sách hiện tại là sự kết hợp của FATF và các quy tắc và quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố địa phương. Điều này đảm bảo một cơ sở vững chắc và được quốc tế công nhận liên quan đến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong trường hợp luật pháp và quy định của địa phương yêu cầu các nhiệm vụ tuân thủ bổ sung khác, Công Ty có thể thêm các thủ tục bổ sung để tuân thủ các quy định của địa phương.

【3. Quy Trình】 Với nỗ lực tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành của quốc gia cũng như các tiêu chuẩn quốc tế, Chúng tôi có quy trình tiêu chuẩn khi cung cấp dịch vụ cho chủ tài khoản.

Các quy trình này bao gồm các tiêu chuẩn sau đây: • Đánh Giá Khách Hàng • Gửi Tiền & Rút Tiền • Quản Lý Rủi Ro • Báo Cáo Các Giao Dịch Bất Thường • Lưu Trữ Hồ Sơ • Kiểm Soát Nội Bộ

3.1 Thẩm Định Khách Hàng 3.1.1 Quy Trình Xác Minh Danh Tính Khách Hàng (KYC) Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế và luật pháp hiện hành của địa phương, một công ty bắt buộc phải nắm rõ thông tin khách hàng của mình. Một chính sách và quy trình KYC hợp lý là rất quan trọng trong việc bảo vệ sự an toàn của một công ty và hệ thống tài chính. Công ty có các quy trình sau đây.

Thông tin KYC yêu cầu người dùng không tham gia trò chơi kiếm tiền trừ khi người dùng đó đã đăng ký và được cung cấp Tài Khoản người chơi. Chỉ cho phép một Tài Khoản cho mỗi người, mỗi gia đình và mỗi môi trường mạng . Để được đăng ký trở thành người chơi, người dùng phải tự đăng ký và gửi thông tin KYC, thông tin này không bao gồm những thông tin mà Điều Khoản & Điều Kiện của Công Ty yêu cầu cung cấp: Quy trình xác minh KYC yêu cầu người dùng phải nộp các tài liệu hợp lệ chứng minh tuổi, danh tính và địa chỉ cư trú, đồng thời yêu cầu kiểm tra sinh trắc học để xác nhận tính xác thực của các tài liệu được gửi.

Người dùng được yêu cầu hoàn thành ba bước sau trong quy trình xác minh:

1) Bằng chứng nhận dạng

2) Ảnh tự chụp (xác minh sinh trắc học)

3) Bằng chứng về nơi cư trú. Thông Báo 8Xbet Phiên Bản APP Tải Ngay Để Trải Nghiệm

Chúng tôi sẽ xác định tính xác thực và hợp pháp của tài liệu để đảm bảo rằng tài liệu đó không bị giả mạo hoặc thay đổi. Bước hai yêu cầu bạn tự chụp ảnh hoặc tự quay video trực tiếp bằng cách cho phép truy cập vào máy ảnh của thiết bị, dữ liệu phải khớp với dữ liệu ID đã gửi ở bước một.

Video tự quay trải qua quá trình kiểm tra, so sánh các khuôn mặt trên các hình ảnh được gửi và phân tích chuyển động của người đó, xác nhận rằng tài liệu thuộc về một người cụ thể và người đó là thật. Bước thứ ba là tải lên một tài liệu chứng minh nơi cư trú của bạn. Đối với bước này, chúng tôi chấp nhận bảng sao kê ngân hàng, hóa đơn điện nước không quá ba tháng, hóa đơn internet / truyền hình cáp / điện thoại nội bộ hoặc bất kỳ thư nào từ cơ quan công quyền được công nhận xác nhận địa chỉ.

Tùy thuộc vào phương pháp được sử dụng để xác minh tính xác thực của tài liệu, các tài liệu không bắt buộc phải được chứng nhận trước khi cung cấp. Các thông số kỹ thuật khác liên quan đến phương pháp xác minh phải được trình bày chi tiết trong phần bổ sung riêng biệt của tài liệu này. Tại thời điểm đăng ký, người dùng cho phép Công Ty và các Đại Lý của Công Ty thu thập thông tin và tiết lộ thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào mà họ cho là cần thiết để xác thực thông tin do người dùng cung cấp. Công ty có quyền từ chối mở hoặc khóa Tài Khoản Người Chơi theo quyết định riêng của công ty, sau khi xem xét thông tin KYC đã cung cấp.

Thông Tin Đăng Nhập Người chơi không được phép chia sẻ thông tin đăng nhập để truy cập hệ thống với bên thứ ba. Nếu nghi ngờ có vi phạm, khách hàng được yêu cầu thực hiện các biện pháp cần thiết để hủy thông tin bảo mật trước đó và yêu cầu thông tin đăng nhập mới.

3.1.2 Thẩm Định Tiêu Chuẩn Thẩm Định Công Ty yêu cầu thông tin sau để xác minh danh tính của người dùng:

1. Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe còn hiệu lực.

2. Ảnh tự chụp (xác minh sinh trắc học).

3. Bản sao hóa đơn điện nước hoặc bảng sao kê ngân hàng được phát hành gần đây (không quá ba tháng).

Tiêu Chuẩn Thẩm Định được thực hiện trong những trường hợp sau:

• Bất cứ lúc nào trong quá trình người dùng tham gia.

• Khi có yêu cầu rút tiền.

• Bất cứ lúc nào theo quyết định của Công Ty.

Công Ty sẽ xem xét thông tin được cung cấp và có thể yêu cầu bất kỳ tài liệu nào để chứng minh danh tính và địa chỉ Thẩm Định Nâng Cao Nếu Công Ty có căn cứ nghi ngờ thông tin được cung cấp là thông tin giả mạo, không đạt yêu cầu hoặc lấy từ bên thứ ba để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp trên trang web, Công Ty sẽ thuê các cơ quan bên thứ ba để xác nhận thông tin được cung cấp về danh tính và các chi tiết thanh toán. Quá trình này đòi hỏi nhưng không giới hạn ở các hành động sau:

• Xác minh các chi tiết được tiết lộ dựa trên một số cơ sở dữ liệu (công khai hoặc riêng tư) (ví dụ: danh sách xử phạt).

• Yêu cầu báo cáo tín dụng.

• Bảng sao kê của ngân hàng về khoản tiền gửi ban đầu. Công ty có quyền hạn chế người dùng rút tiền từ tài khoản hoặc ngăn quyền truy cập vào tất cả hoặc một số phần của dịch vụ. Việc không vượt qua kiểm tra có thể dẫn đến việc tài khoản của người dùng bị khóa vĩnh viễn và tạm đóng băng bất kỳ số dư chưa thanh toán nào. 3.1.3 Cán Bộ Báo Cáo Rửa Tiền (MLRO)

Công ty đã chỉ định một MLRO phụ trách giám sát thông tin KYC và các hoạt động của người dùng. MLRO phụ trách những việc sau:

• Những người phụ trách liên quan tiến hành xét duyệt thông tin người chơi để xác nhận người đó có phải chủ tài khoản hay không.

• Lưu giữ danh sách các chủ tài khoản đã đăng ký.

• Giám sát người tiến hành kiểm tra thông Tài Khoản của người chơi. • Tất cả nhân viên có liên quan đều được đào tạo qua, để đảm bảo nhận thức về trách nhiệm cá nhân của họ và các thủ tục liên quan đến việc xác định người chơi, giám sát hoạt động của người chơi, lưu trữ hồ sơ và báo cáo bất kỳ giao dịch bất thường / đáng ngờ nào. • Hợp tác với tất cả các cơ quan hành chính, thực thi và tư pháp có liên quan trong nỗ lực ngăn chặn và phát hiện hoạt động phạm tội.

• Đảm bảo rằng chính sách này được tuân thủ, giám sát và duy trì thường xuyên.

3.2 Gửi Tiền & Rút Tiền

3.2.1 Gửi Tiền Người dùng không thể tham gia trò chơi nhằm kiếm tiền trừ khi người dùng đó đã đăng ký và được cung cấp tài khoản người chơi. Tất cả các phương thức gửi tiền mà người dùng sử dụng phải từ các tài khoản do họ đứng tên và phải giống với dữ liệu mà người dùng đã cung cấp cho Công Ty. Các mẫu đơn yêu cầu gửi tiền tại các tổ chức tài chính phải được hoàn thành bằng cách sử dụng thông tin cá nhân và tài khoản cá nhân. Mọi sự mâu thuẫn trong chi tiết tên sẽ được điều tra thêm.

3.2.2 Rút Tiền hoặc Thanh Toán Yêu Cầu Rút Tiền Yêu cầu rút tiền được thực hiện bằng cách hoàn thành biểu mẫu yêu cầu rút tiền của bất kỳ ngân hàng nào được liệt kê trên trang rút tiền trên trang web. Công ty sẽ yêu cầu tài liệu KYC xác minh danh tính của người chơi. Thông tin người chơi phải giống với dữ liệu mà người chơi đã cung cấp cho Công Ty. Bất kỳ yêu cầu rút tiền nào được thực hiện cho các bên khác sẽ bị bỏ qua. Yêu cầu rút tiền sẽ được xử lý trong khoảng 24 giờ, miễn là không có sự khác biệt trong yêu cầu rút tiền, cũng như bất kỳ sự trì hoãn nào gây ra bởi việc xác minh tài khoản, ngày nghỉ lễ, giờ làm việc của ngân hàng, v.v. Trong trường hợp xảy ra vấn đề với yêu cầu rút tiền, Công Ty sẽ hủy yêu cầu và gửi lại tiền vào tài khoản.

3.2.3 Giao Dịch Tiền Mặt Các giao dịch tiền mặt chỉ có thể được thực hiện tại những địa điểm đã đăng ký với Công ty. Để đảm bảo công ty bên thứ ba đáng tin cậy, cần cung cấp những thông tin sau cho Công Ty chúng tôi:

• Tên Thương Mại và Tên Pháp Lý • Điều lệ thành lập doanh nghiệp

• Trích lục từ Phòng Thương Mại

• Sổ đăng ký cổ đông

• Sổ đăng ký giám đốc

• Báo cáo tài chính gần nhất • KYC về chủ sở hữu (cổ đông) và giám đốc (chứng minh địa chỉ đăng ký, chứng minh không tiền án tiền sự). Hơn nữa, công ty đăng ký phải cam kết cung cấp cho Công Ty hồ sơ hàng tháng về số tiền đã gửi và rút có đề cập đến tên tương ứng của người dùng, tài khoản người chơi (tên người dùng), ngày và giờ giao dịch và số tiền được chuyển.

Công ty ứng tuyển cùng với các cá nhân có liên quan sẽ được Công Ty đệ trình thông qua quá trình kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng. Sau khi chấp nhận, công ty đăng ký sẽ được đăng ký là Bên Thứ Ba đáng tin cậy, có thể nhận tiền gửi từ Chủ Tài Khoản để gửi vào tài khoản và thanh toán các khoản rút tiền được yêu cầu từ tài khoản người chơi cho người dùng. Hạn Chế Thanh Toán Bằng Tiền Mặt Mặc dù các tùy chọn thanh toán của bên thứ ba đáng tin cậy rất tiện lợi và tương đối nhanh cho người dùng, nhưng cần phải có một số yêu cầu nhất định (chính sách chống rửa tiền, tài trợ khủng bố) để đảm bảo rằng tùy chọn thanh toán này không bị lạm dụng.

 

• Người dùng cần đăng ký tài khoản người chơi trên trang web và tại Bên Thứ Ba đáng tin cậy.

• Thanh toán tiền mặt chỉ có thể được thực hiện trực tiếp, tại các Bên Thứ Ba đáng tin cậy được chỉ định.

• Người dùng sẽ cần xác minh danh tính và thông tin tài khoản của mình trước khi thực hiện giao dịch.

• Đối với những lần đặt cọc đầu tiên, có thể đặt cọc tối đa 2.500 EUR;

Số dư có thể sự dụng trong tài khoản của người chơi.

• Có giới hạn cho các lần gửi tiền tiếp theo (lên đến 10.000 EUR). Tất cả các quy trình chống rửa tiền và tài trợ khủng bố khác được Công ty áp dụng đều được áp dụng. Những quy trình này bao gồm nhưng không giới hạn:

• Yêu cầu chơi thông qua số tiền đã gửi để có thể yêu cầu rút tiền; • Không có tiền, phần thưởng, tín dụng hoặc tiền thưởng có thể được chuyển nhượng cũng như thanh toán cho bên thứ ba. • Việc giám sát các hoạt động tài khoản người dùng để phát hiện những bất thường như:

• Gửi tiền lặp đi lặp lại hoặc không đặt cược, sau đó là yêu cầu rút tiền, tạo nhiều tài khoản. • Hành động thông đồng với những người dùng khác.

• Cố gắng thực hiện một hành vi gian lận.

• Nộp báo cáo cho Curaçao FIU về các bất thường được phát hiện hoặc nghi ngờ về Rửa tiền, tài trợ cho Khủng Bố hoặc các hoạt động gian lận khác.

•Quy Trình Giao Dịch Tiền Mặt Người dùng cần tuân thủ các quy trình sau đây khi gửi hoặc rút tiền mặt. Gửi Tiền Khoản tiền gửi đầu tiên:

1. Người dùng truy cập Bên Thứ Ba đáng tin cậy với tư cách cá nhân.

2. Người dùng cung cấp cho nhân viên thu ngân tại TTP(Bên Thứ Ba đáng tin cậy) những thông tin sau: a. Giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. b. Chi tiết tài khoản người dùng. c. Số tiền được gửi vào tài khoản của anh ta (tối đa là 2.500 EUR)

3. Thu ngân tiến hành xác thực thông tin tài khoản trên Website. Khi xác thực thành công, thu ngân tiến hành nộp tiền vào tài khoản người dùng trên Website.

4. Nhân viên thu ngân tạo một tài khoản tại Bên Thứ Ba đáng tin cậy và đăng ký khoản tiền gửi đề cập đến tên của người dùng, ngày và thời gian gửi tiền và số tiền đã gửi.

Các Khoản Tiền Gửi Tiếp Theo:

1. Người dùng truy cập Bên Thứ Ba đáng tin cậy cá nhân

2. Người dùng cung cấp cho nhân viên thu ngân tại TTP(Bên Thứ Ba đáng tin cậy) những thông tin sau:

a. Giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.

b. Chi tiết tài khoản người dùng.

c. Số tiền được gửi vào tài khoản của anh ấy (tối đa 10.000 EUR).

 

3. Thu ngân tiến hành xác thực thông tin tài khoản trên trang web. Khi xác thực thành công, thu ngân tiến hành nộp tiền vào tài khoản người dùng trên Website.

Tiền sẽ có sẵn ngay lập tức trong tài khoản người dùng trực tuyến.

4. Nhân viên thu ngân đăng ký tiền gửi có ghi tên người dùng, ngày giờ tiền gửi và số tiền đã ký gửi.

Rút Tiền

1. Người dùng đăng nhập vào Tài khoản người chơi trực tuyến và gửi yêu cầu rút tiền theo phương pháp được hướng dẫn trên Trang web. Người chơi đặc biệt chọn tùy chọn “Tiền mặt tại Bên Thứ Ba đáng tin cậy “.

2. Trang web sẽ tiến hành xem xét Tài Khoản người chơi và sẽ cung cấp cho người dùng xác nhận yêu cầu rút tiền trong vòng 24 giờ trong trường hợp không tìm thấy bất thường nào.

3. Rút tiền mặt ngay lập tức có sẵn tại Bên Thứ Ba đáng tin cậy sau khi người dùng nhận được xác nhận từ Trang Web rằng tiền có sẵn để nhận.

4. Đối với lần rút tiền đầu tiên, giới hạn rút tiền là 2.500 EUR được áp dụng. Đối với các lần rút tiền tiếp theo, giới hạn được đặt thành 10.000 EUR mỗi lần rút mỗi tháng (trong trường hợp người dùng yêu cầu rút trên 10.000 EUR, Công ty sẽ bảo lưu quyền thanh toán khoản tiền còn lại được yêu cầu vào cuối mỗi tháng tiếp theo).

5. Người chơi phải trực tiếp đến Bên Thứ Ba đáng tin cậy thanh toán.

6. Người chơi cung cấp cho nhân viên thu ngân tại Bên Thứ Ba đáng tin cậy những thông tin sau:

a. Giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ;

b. Chi tiết tài khoản người dùng

c. Xác nhận rút tiền được cung cấp trên Trang Web. 7. Nhân viên thu ngân sẽ xác minh ID và thông tin tài khoản người dùng.

8. Sau khi xác minh thành công, nhân viên thu ngân yêu cầu người dùng ký tên để nhận tiền mặt và sẽ cung cấp tiền mặt cho người dùng.

9. Nhân viên thu ngân đăng ký rút tiền có ghi tên người dùng, ngày giờ giao dịch và số tiền đã thanh toán. Điều quan trọng cần lưu ý là do các quy định chống rửa tiền hiện hành, người dùng chỉ có thể gửi tiền vào Tài Khoản người chơi để chơi và sử dụng Dịch Vụ.

Tương tự như vậy, người dùng chỉ có thể rút tiền thắng cược chứ không phải tiền gửi vào Tài Khoản người chơi. Công ty không phải là một tổ chức tài chính và không cấp lãi suất tiền gửi. Trong mọi trường hợp, Công ty có quyền không giới hạn trong việc áp dụng các hạn chế nhất định đối với phương thức thanh toán ở các quốc gia được chọn và / hoặc đối với một số người dùng nhất định. Thông báo về các phương thức thanh toán mới sẽ được thực hiện trên trang chủ của Trang Web và được gửi qua e-mail cho Chủ Tài Khoản khi chúng được thêm vào. Đối với mỗi phương thức gửi tiền mới,

Hướng dẫn sử dụng này và các Điều khoản và Điều kiện trên Trang web sẽ được cập nhật tương ứng.

3.3 Quản Lý Rủi Ro

3.3.1 Phân loại rủi ro Dựa trên các rủi ro liên quan đến ngành, Công Ty xác định mức độ rủi ro tùy thuộc vào hành vi của người chơi và hoạt động tài khoản. Tất cả các Chủ tài khoản được yêu cầu tuân thủ các yêu cầu thẩm định tiêu chuẩn như được nêu chi tiết trong quy trình KYC ở trên và phải chịu sự giám sát thường xuyên và liên tục các hoạt động của họ. Khi phát hiện ra các hành vi hoặc mô hình bất thường, bao gồm cả những hành vi không được tính đến, Công ty sẽ chuyển sang thực hiện trách nhiệm giải trình cao hơn.

3.3.2 Giám Sát Các Hoạt Động Của Chủ Tài Khoản Nhân viên được chỉ định sẽ tiến hành đánh giá bảo mật và giám sát Tài Khoản người chơi và sẽ tiến hành điều tra thêm trong trường hợp phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào. Đánh giá bảo mật được tiến hành bất kỳ lúc nào để xác thực danh tính, tuổi hoặc dữ liệu đăng ký do Chủ tài khoản cung cấp để xác minh việc sử dụng và tuân thủ các Dịch Vụ cũng như các giao dịch tài chính được thực hiện thông qua các dịch vụ để xem có khả năng vi phạm bất kỳ các điều khoản và điều kiện của Công ty và bất kỳ luật hiện hành nào.

Chúng tôi bảo lưu quyền quyết định về thông tin liên quan đến Tài Khoản người chơi, bất kỳ tài khoản bên thứ ba có liên quan nào, bất kỳ tài khoản nào mà Chủ tài khoản có thể có với các trang web, sòng bạc và hoặc dịch vụ khác do hoặc nhân danh Công ty sở hữu hoặc điều hành, để giữ lại số dư tài khoản, tạm ngưng tài khoản và thu hồi số tiền của bất kỳ tiền thưởng và tiền thắng cược bị ảnh hưởng trong trường hợp Công ty nghi ngờ hoặc biết về sự hiện diện Thông Báo 8Xbet Phiên Bản APP Tải Ngay Để Trải Nghiệm Hủy Tải 7/12/22, 12:36 AM 8Xbet https://8xbet1.com/about/rulesTerms 4/8 của bất kỳ hoạt động bất thường, đáng ngờ, không phù hợp hoặc gian lận nào của người chơi hoặc bất kỳ hành động nào gây rủi ro cho Công Ty hoặc khi có hóa đơn chứng minh rằng Chủ tài khoản đã vi phạm các điều khoản về rửa tiền của địa phương hoặc quốc tế. •Nhiều Tài Khoản Mỗi người dùng chỉ được phép sử dụng một Tài khoản Người chơi. Công ty có quyền chấm dứt bất kỳ và tất cả (các) tài khoản do Chủ tài khoản nắm giữ nếu biết rằng Chủ tài khoản đã đăng ký hoặc sử dụng nhiều tài khoản hoặc có hành động thông đồng với một hoặc nhiều cá nhân khác.

•Các Hoạt Động Bất Thường Có thể đưa ra báo cáo cho FIU(Cơ quan điều tra tài chính) ở Curaçao. Nghĩa vụ báo cáo cho FIU vẫn phải được duy trì một cách độc lập với thực tế là một bên khác trong chuỗi dịch vụ có nghĩa vụ báo cáo tương tự với FIU. MLRO(Cán bộ báo cáo chống rửa tiền) sẽ giữ một danh sách tất cả các trường hợp mà MLRO cho là không cần thiết phải báo cáo cho cơ quan có liên quan. Quyết định không báo cáo sẽ cần được hỗ trợ đầy đủ. 3.3.3 Lưu Trữ Hồ Sơ Công ty duy trì hồ sơ của tất cả các tài liệu liên quan trên cơ sở dữ liệu riêng biệt trong ít nhất năm năm sau khi kết thúc mối quan hệ kinh doanh. Công ty có nghĩa vụ lưu giữ các tệp theo cách cho phép cơ quan điều tra xác định dấu vết kiểm tra thỏa đáng cho các giao dịch riêng lẻ bao gồm số tiền, đơn vị tiền tệ và loại giao dịch. Trong những trường hợp cụ thể, nếu được ra lệnh theo quy định của pháp luật và được luật pháp quốc gia cho phép và các cơ quan hữu quan, Công ty có thể cung cấp bản sao của các hồ sơ được lưu giữ.

3.4 Kiểm Soát Nội Bộ

3.4.1 Báo Cáo Các Giao Dịch Bất Thường Công ty có nhiệm vụ báo cáo các giao dịch bất thường tuân theo điều 1, đoạn a tiểu mục 11 của NORUT(Sắc lệnh quốc gia về báo cáo giao dịch bất thường).

Bất kỳ giao dịch hoặc trường hợp nào mà Công ty không nhận được đầy đủ thông tin xác minh hoặc có lý do để nghi ngờ rằng bất kỳ (các) giao dịch nào, trong số các hành động khác, liên quan đến các khoản tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp, nhằm che giấu tiền từ các hoạt động bất hợp pháp, hoặc liên quan đến việc sử dụng hệ thống của Công ty để tạo điều kiện cho hoạt động phạm tội, có thể làm phát sinh báo cáo cho FIU ở Curaçao. Tất cả nhân viên được chỉ định phải thông báo cho MLRO ngay lập tức nếu trong bất kỳ trường hợp nào họ xác định khách hàng là một người được biết đến công khai, thông qua phương tiện truyền thông hoặc phổ biến thị trường, hoặc bằng bất kỳ phương tiện thông tin hoặc truyền thông nào, có liên quan hoặc liên quan đến hoạt động phạm tội, ngay cả khi chúng không được các cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc đánh giá. Luật tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định một giao dịch bất thường có thể báo cáo, thông qua việc sử dụng các chỉ số khách quan và chủ quan.

Các chỉ số khách quan mô tả các trường hợp mà theo đó một giao dịch bắt buộc phải được coi là bất thường trong khi chỉ số chủ quan mô tả trường hợp mà Công ty có thể coi một giao dịch là bất thường dựa trên kiến thức về khách hàng và có các dấu hiệu hợp lý để cho rằng một giao dịch có liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố. Các chỉ số cho lĩnh vực trò chơi trực tuyến như sau: Chỉ Số Khách Quan A. Một giao dịch được báo cáo cho cảnh sát hoặc cơ quan tư pháp Chỉ Số Định Nghĩa F0000111 Một giao dịch được báo cáo cho cảnh sát hoặc cơ quan tư pháp liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ hoặc khủng bố. B. Một giao dịch dự định được thực hiện bởi thể nhân hoặc pháp nhân nằm trong danh sách được biên soạn theo SNO (Pháp Lệnh Trừng Phạt Quốc Gia. F0000114 Một giao dịch dự định được thực hiện bởi lợi ích của một cá nhân, pháp nhân, nhóm hoặc tổ chức được đề cập trong danh sách được biên soạn theo SNO (Pháp Lệnh Trừng Phạt Quốc Gia).

C. Một giao dịch từ 5.000 NAF (ANG) (đồng tiền Curacao) trở lên, bất kể giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt, thông qua toán khác hoặc điện tử hoặc theo bất kỳ cách phi vật lý nào khác. Điều này trong mọi trường hợp bao gồm các tình huống sau: F0000135

1. Giao dịch dựa trên giro lên tới 5.000 NAF (ANG) hoặc nhiều hơn: Giao dịch dựa trên giro chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp dịch vụ vào tài khoản ngân hàng địa phương hoặc quốc tế được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng gửi đến nhà cung cấp dịch vụ.

2. Việc nhận tiền gửi hoặc giải phóng tiền gửi từ 5.000 NAF (ANG) trở lên, theo yêu cầu của khách hàng.

3. Bán token cho khách hàng với số lượng NAF (ANG) 5.000 trở lên. Thuật ngữ “token” bao gồm ít nhất chip và tín dụng

4. Thanh toán giải thưởng bằng số tiền NAF (ANG) 5.000, hoặc nhiều hơn 5. Tất cả các trường hợp khác. PS Trong trường hợp Chỉ báo F0000135: vui lòng chỉ ra chỉ số phụ áp dụng (1,2,3,4 hoặc 5) khi báo cáo giao dịch. Trong trường hợp chỉ số phụ 5, vui lòng cung cấp một mô tả về tình hình. Chỉ Số Chủ Quan Nghi ngờ các giao dịch rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố.

Chỉ Số Định Nghĩa F0000211 Một giao dịch đưa ra lý do để giả định rằng nó có thể là liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Ngưỡng được đề cập trong phần C ở trên là đối với các Antillean Guiders (tiền tệ mới của Curacao) hoặc tương đương trong tiền tệ đầu tiên được gửi bởi người dùng. Theo NORUT, tất cả các báo cáo phải được gửi ngay lập tức đến FIU (Cơ quan điều tra tài chính của Curacao). Các báo cáo dựa trên các chỉ số khách quan phải được gửi trong vòng 48 giờ sau khi giao dịch được thực hiện hoặc sau khi có ý định thực hiện giao dịch. FIU có thể cung cấp thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc. Yêu cầu phân phối phải được gửi bằng văn bản tới FIU nêu rõ lý do gia hạn. FIU sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 24 giờ. Trong trường hợp báo cáo dựa trên các chỉ số chủ quan, khoảng thời gian từ khi thực hiện giao dịch (hoặc ý định thực hiện) đến thời điểm MLRO nhận được báo cáo nội bộ không được quá 24 giờ. MLRO sẽ có 10 ngày làm việc để hoàn thành cuộc điều tra liên quan về tình hình rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố có thể xảy ra kể từ thời điểm nhận được báo cáo nội bộ. Nếu sau khi điều tra, có căn cứ nghi ngờ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, giao dịch phải được báo cáo cho FIU trong vòng 48 giờ. Trong mọi trường hợp các khoảng thời gian đã nêu là không khả thi, Công ty sẽ gửi yêu cầu phân bổ đến FIU bằng văn bản. Lý do của việc yêu cầu gia hạn phải được trình bày chi tiết.

FIU tiến hành đánh giá khách quan và sẽ thông báo cho Công ty về quyết định của mình bằng văn bản, trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu. MLRO chịu trách nhiệm báo cáo cho FIU thông qua cổng báo cáo FIU. MLRO sẽ giữ một danh sách tất cả các trường hợp mà MLRO cho là không cần thiết phải báo cáo. Quyết định không báo cáo sẽ được hỗ trợ đầy đủ.

3.4.2 Tiền Hoa Hồng Luật pháp không cho phép thông báo cho người dùng hoặc các bên thứ ba về báo cáo hoặc ý định báo cáo một hoạt động hoặc giao dịch cho FIU.

3.4.3 Nhân Viên Công ty sẽ thực hiện trách nhiệm giải trình thích hợp đối với tất cả các nhân viên. Điều này sẽ được thực hiện như một phần của việc tuyển dụng và trong toàn bộ thời gian làm việc.

3.4.4 Đào Tạo Để đảm bảo kiến thức và nhận thức về các rủi ro chống rửa tiền tài trợ khủng bố và các quy trình do Công ty tiến hành để ngăn ngừa rủi ro đó, tất cả các nhân viên có liên quan phải được đào tạo ít nhất mỗi năm một lần. MLRO chịu trách nhiệm xác định nội dung của các sự kiện đào tạo nhưng sẽ đảm bảo các chủ đề sau sẽ được thảo luận:

• Nhận thức về các chủ đề và khía cạnh nhất định liên quan đến đấu tranh, phòng ngừa, kiểm soát và quản lý rủi ro liên quan đến rửa tiền, tài trợ cho khủng bố, hối lộ và tham nhũng.

• Các chính sách và thủ tục được Công ty duy trì liên quan đến việc nhận biết, phát hiện và ngăn chặn các rủi ro đã đề cập.

• Cơ chế, thủ tục, kiểm soát hồ sơ và công cụ do Công ty duy trì liên quan đến các đối tượng được thảo luận.

 

【1. Định nghĩa】 Các quy tắc sau đây áp dụng cho việc sử dụng, kết nối và tham gia của người dùng bởi “8Xbet” (gọi chung là “8Xbet”, “chúng tôi” và “của chúng tôi”, tùy từng trường hợp) thông qua trang web “8Xbet” và các trang web khác được điều hành bởi “8Xbet” (“trang web chơi game”) cung cấp phương thức dịch vụ cá cược “chơi bằng tiền thật” trực tuyến(“dịch vụ chơi game”).

Quy định này phải phù hợp với quy tắc trò chơi của các trò chơi cụ thể (được gọi chung là “quy tắc chơi game”) và các quy định khác (gọi chung là “quy định”) áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ cá cược và phần mềm cá cược, cũng như quyền truy cập vào trang web cá cược và thông tin cá cược có trong đó. Đối với mục đích của quy định này, “chơi game” bao gồm nhưng không giới hạn ở cá cược, trò chơi và các hoạt động cá cược khác nhau được thực hiện thông qua bất kỳ và / hoặc tất cả các dịch vụ cá cược được cung cấp bởi các trang web cá cược; “thiết bị được kết nối” đề cập đến bất kỳ thiết bị kết nối ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA và thiết bị di động được sử dụng và kết nối với các trang web chơi game và tham gia vào các dịch vụ chơi game.

“Phần mềm chơi game” đề cập đến các chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung thông tin nào khác và nội dung thông tin (bao gồm bất kỳ thông tin người dùng nào liên quan đến chúng) đã được cơ quan quản lý phê duyệt và cài đặt trên thiết bị được kết nối của người dùng, để người dùng có thể sử dụng và kết nối thông qua thiết bị được kết nối của người dùng và tham gia vào các dịch vụ cá cược được cung cấp trên trang web cá cược. “Thể thao” đề cập đến hệ thống cá cược Internet được truy cập và / hoặc được cung cấp theo liên kết / tiêu đề “Thể thao” của trang web cá cược và tất cả liên quan đến các dịch vụ và hoạt động cá cược trực tuyến.

 

2.Đồng ý】 Trong quá trình đăng ký, người dùng đánh dấu vào ô sau dòng chữ “Tôi xác nhận rằng tôi ít nhất 18 tuổi và đã đọc, in và đồng ý với “8Xbet”, và nhấp vào nút “Lưu và Tiếp tục” tương ứng, điều đó có nghĩa là người dùng xác nhận và đồng ý: Người dùng đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý với các điều khoản này. Các điều khoản này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Thỏa thuận sử dụng”) giữa người dùng và “8Xbet” liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ chơi game. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của quy định này, vui lòng đánh dấu vào nút “Tôi không đồng ý” và vui lòng không nhấp vào nút “Lưu và tiếp tục”, và không cố gắng sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ chơi game nào hoặc tải xuống và / hoặc cài đặt phần mềm chơi game.

 

【3.Sửa đổi】 Chúng tôi bảo lưu quyền tuyệt đối để sửa đổi, cập nhật và sửa đổi các quy tắc và quy tắc chơi game này (hoặc bất kỳ phần nào của nó) theo thời gian. Mọi sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi được đề cập ở trên sẽ được công bố trên trang web trò chơi. Các quy định và quy tắc chơi game được sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực khi chúng được công bố trên trang web trò chơi. Người dùng tiếp tục sử dụng, kết nối và tham gia vào các dịch vụ trò chơi thông qua các trang web trò chơi và thiết bị chơi game sau khi các sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi nêu trên được công bố sẽ được coi là người dùng đã đồng ý và chấp nhận các quy định và quy tắc chơi game được sửa đổi hoặc cập nhật đã công bố. Người dùng xác nhận và đồng ý rằng người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm xem xét các sửa đổi, cập nhật và / hoặc sửa đổi ở trên. “8Xbet” có thể quyết định độc lập việc thông báo cho người dùng về các sửa đổi, cập nhật và sửa đổi ở trên. Các sửa đổi, cập nhật và sửa đổi ở trên có thể được thông báo cho người dùng theo thời gian bởi “8Xbet” theo quyết định riêng của mình, nhưng “8Xbet” không có nghĩa vụ phải thông báo cho người dùng về các sửa đổi, cập nhật và sửa đổi ở trên.

 

【4. Thông tin trò chơi và sở hữu trí tuệ】 Thông tin, dữ liệu và dữ liệu được cung cấp thông qua các trang web cá cược, dịch vụ cá cược, thiết bị cá cược và/hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, được tiết lộ cho người dùng và có thể thu thập, tạo và/hoặc thu thập bởi người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các kế hoạch và tài liệu tiếp thị, thành tích, thống kê, dữ liệu sự kiện và lịch trình, dữ liệu xác suất và cá cược, văn bản, biểu tượng, thông tin nghe nhìn (“thông tin chơi game”), thuộc về người cấp phép của “8Xbet” và /hoặc “8Xbet”, và chỉ dành cho người dùng sử dụng, vì mục đích phi thương mại cá nhân. Trừ khi được quy định rõ ràng trong quy định này, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu dữ liệu của bên thứ ba, người dùng sẽ không được điều chỉnh, sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, lưu trữ, phân phối, hiển thị, sử dụng công khai hoặc nhập thông tin bằng bất kỳ phương tiện nào.

 

Các chương trình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho mượn, cho thuê, cấp phép sử dụng thông tin cá cược hoặc làm cho bất kỳ người nào khác hoặc trang web khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng tin hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông và / hoặc thiết bị được kết nối nào khác có được, sử dụng hoặc kết nối với thông tin trò chơi ở trên. Tận hưởng bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế khác cho phần mềm chơi game, dịch vụ chơi game và thông tin trò chơi được cung cấp trên các trang web trò chơi và / hoặc thông qua các thiết bị được kết nối. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong phần mềm cá cược, dịch vụ cá cược và thông tin cá cược trên trang web cá cược thuộc về người cấp phép “8Xbet” và / hoặc “8Xbet”, cho phép họ sử dụng hoặc nằm dưới sự kiểm soát của họ. Người dùng xác nhận rằng người dùng chưa nhận được bất kỳ quyền, lợi ích hoặc giấy phép nào trong phần mềm chơi game, dịch vụ chơi game và thông tin trò chơi được cung cấp bởi phần mềm chơi game, dịch vụ chơi game và thông tin trò chơi được cung cấp bởi trang web trò chơi và / hoặc thông qua các thiết bị được kết nối.

 

【5. Điều kiện sử dụng】 Điều kiện sử dụng dịch vụ cá cược, người dùng đảm bảo và cam kết rằng người dùng sẽ không sử dụng hoặc kết nối với các trang web cá cược, dịch vụ cá cược, phần mềm cá cược và các trang web cá cược, dịch vụ cá cược, phần mềm cá cược vi phạm bất kỳ luật nào áp dụng cho người dùng vi phạm quy định này và / hoặc mục đích bị cấm bởi quy định này. Bạn không sống ở Pháp, Hà Lan, Bonaire, Curacao, Aruba, St.Martin, St.Eustatius và Saba Philippines, Đài Loan, Hoa Kỳ, Singapore hoặc Hồng Kông Người dùng tiến hành các hoạt động theo danh tính và tên riêng của họ, thay vì thực hiện các giao dịch thay mặt cho người khác Năng lực pháp lý của người dùng không bị hạn chế Độ tuổi người dùng

(a) ít nhất là 18 tuổi; hoặc

(b) ít nhất là bất kỳ độ tuổi hợp pháp hoặc tuổi trưởng thành nào khác theo yêu cầu của luật áp dụng cho người dùng, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn (“tuổi hợp pháp”) Người dùng hiểu đầy đủ về nguy cơ mất tiền trong quá trình sử dụng dịch vụ cờ bạc Tiền gửi của người dùng không đến từ các hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp, trái phép hoặc được cấp phép khác Người dùng không tham gia vào các hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp, trái phép hoặc được cấp phép khác và / hoặc cố gắng sử dụng tài khoản do người dùng mở trong “8Xbet” để tham gia vào các hoạt động trên; người dùng sẽ không sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng dịch vụ chơi game hoặc tài khoản chơi game của người dùng để tham gia vào bất kỳ tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp nào khác theo yêu cầu của người dùng hoặc bất kỳ luật nào của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền T

Giữ bí mật tên tài khoản, số tài khoản và mật khẩu của người dùng để ngăn chặn kết nối hoặc sử dụng bất hợp pháp và ngay lập tức thay đổi mật khẩu hoặc thông báo cho chúng tôi nếu tên tài khoản, số tài khoản hoặc mật khẩu bị mất dưới bất kỳ hình thức nào Không sử dụng dịch vụ cờ bạc, trang web cờ bạc, thiết bị được kết nối, phần mềm cờ bạc và thông tin cờ bạc theo bất kỳ cách nào can thiệp hoặc có thể can thiệp vào việc sử dụng dịch vụ cờ bạc và trang web cờ bạc của người dùng khác và không thực hiện bất kỳ hành vi nào làm giảm hoặc có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của các dịch vụ cờ bạc và trang web cờ bạc

 

Đừng gạ gẫm hoặc cố gắng lấy bất kỳ thông tin nào về người dùng khác theo bất kỳ cách nào Không tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp hoặc dữ liệu nào có chứa vi-rút, đã bị phá hủy hoặc có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị được kết nối, phần mềm chơi game, dịch vụ chơi game và / hoặc trang web chơi game Người dùng kết nối hoặc sử dụng dịch vụ cờ bạc và thông tin cờ bạc thông qua các trang web cờ bạc và/hoặc thiết bị được kết nối không vi phạm pháp luật áp dụng cho người dùng; họ cũng không vi phạm ràng buộc đối với người dùng hoặc chủ sở hữu của quốc gia nơi người dùng hiện đang kết nối với trang web cờ bạc hoặc sử dụng thiết bị được kết nối Nghĩa vụ hợp đồng; đồng thời không bị cấm bởi các luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng nói trên Không sử dụng bất kỳ thiết bị, máy móc, thiết bị, phần mềm, chương trình hoặc phương pháp nào khác (hoặc bất kỳ phương tiện nào có tính chất nói trên) để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào các dịch vụ cờ bạc, thiết bị kết nối, phần mềm cờ bạc, trang web cờ bạc, thông tin cờ bạc và / hoặc kết nối hoạt động bình thường của bất kỳ giao dịch nào do thiết bị cung cấp Không đăng hoặc truyền tải bất kỳ nội dung bất hợp pháp, quấy rối, lăng mạ, đe dọa, vu khống, phỉ báng, tục tĩu, tục tĩu, gây viêm, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm hoặc thô tục đến các trang web trò chơi và / hoặc thiết bị được kết nối hoặc bất kỳ người dùng nào khác, hoặc nội dung có thể cấu thành hoặc tiếp tay cho tội phạm, gây ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào khác Người dùng không phải là người quản lý, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, chi nhánh hoặc đại lý của “8Xbet” hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó, hoặc có mối quan hệ họ hàng hoặc đồng hộ gia đình với bất kỳ điều nào ở trên; và không can thiệp vào việc người dùng khác sử dụng các dịch vụ cờ bạc hoặc trang web cờ bạc, phần mềm chơi game, thiết bị được kết nối và / hoặc thông tin trò chơi hoặc bắt đầu và / hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, các kí tự chuỗi hoặc xuất bản / truyền “thư rác” hoặc các thư gửi hàng loạt không mong muốn khác.

 

【6. Đăng ký tài khoản thành viên】 Để tham gia cá cược và sử dụng dịch vụ cá cược thông qua “8Xbet”, người dùng phải hoàn thành việc mở tài khoản và đơn đăng ký thành viên (“Đơn đăng ký thành viên”) theo các thủ tục được mô tả trên trang web cá cược. Người dùng tuyên bố và hứa rằng tất cả thông tin do người dùng cung cấp trong quá trình đăng ký và đăng ký thành viên, bao gồm tên người dùng (“tên”), nguồn tiền (bao gồm số tài khoản ngân hàng và số thẻ có liên quan) và địa chỉ cư trú được điền trong đơn đăng ký thành viên, là chính xác bằng cách chọn hộp “Tất cả các khía cạnh là đúng, chính xác và đầy đủ”. Quy trình xác minh KYC yêu cầu người dùng nộp các tài liệu hợp lệ chứng minh tuổi, danh tính và địa chỉ cư trú của mình, đồng thời yêu cầu kiểm tra sinh trắc học để xác nhận tính xác thực của các tài liệu được gửi. Người dùng được yêu cầu hoàn thành ba bước sau trong quá trình xác minh:

1) Bằng chứng nhận dạng

2) Selfie (xác minh sinh trắc học)

3) Bằng chứng cư trú. Chúng tôi sẽ xác định tính xác thực và tính hợp pháp của tài liệu để đảm bảo rằng nó không bị giả mạo hoặc thay đổi.

Bước hai yêu cầu bạn chụp ảnh tự sướng video trực tiếp bằng cách cho phép truy cập vào máy ảnh của thiết bị, sau đó được khớp với tài liệu ID được gửi ở bước một. Video selfie trải qua một cuộc kiểm tra, so sánh khuôn mặt trên các hình ảnh đã gửi với nhau và phân tích chuyển động của người đó, xác nhận rằng các tài liệu thuộc về một người cụ thể và người đó là có thật. Bước thứ ba là tải lên một tài liệu chứng minh nơi cư trú của bạn. Đối với bước này, chúng tôi chấp nhận sao kê ngân hàng, hóa đơn tiện ích không quá ba tháng, hóa đơn đường dây điện thoại internet / truyền hình cáp / nhà hoặc bất kỳ lá thư nào từ cơ quan công quyền được công nhận xác nhận địa chỉ.

 

Người dùng không được phép rút tiền trước khi hoàn thành thủ tục xác minh và xem xét đơn đăng ký thành viên. “8Xbet” sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để giữ bí mật thông tin cá nhân cho người dùng. Chúng tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối dữ liệu cá nhân và thông tin cá cược của *người dùng, trừ khi luật pháp, quy định, quy tắc, tòa án hoặc cơ quan giám sát hoặc bất kỳ lệnh hoặc quyết định nào của cơ quan quản lý trò chơi hoặc cơ quan thực thi pháp luật có liên quan hoặc yêu cầu tiết lộ trong quy định này. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của thông tin cá nhân của họ.

 

Chúng tôi có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và thanh toán và các tổ chức tài chính của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để hoàn thành thủ tục thanh toán cho các dịch vụ chơi game do các trang web trò chơi cung cấp. Người dùng cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng và kết nối của người dùng với trang web trò chơi và thông tin chơi game có trong đó, tải xuống và cài đặt phần mềm chơi game và / hoặc sử dụng và tham gia vào các dịch vụ chơi game không bị cấm theo luật áp dụng cho người dùng. Để xác minh đơn đăng ký thành viên của người dùng, chúng tôi cũng cần người dùng cung cấp bằng chứng về danh tính và độ tuổi (chẳng hạn như giấy chứng minh nhân dân hợp lệ có ảnh và thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin ban đầu cụ thể do người dùng cung cấp, chúng tôi nên được thông báo ngay lập tức. Để xác nhận tên và địa chỉ của người dùng,

“8Xbet” có quyền xác nhận tên và địa chỉ của người dùng qua thư. “8Xbet” cũng có thể quyết định sử dụng các biện pháp bảo mật khác để xác minh bất kỳ thông tin nào do người dùng cung cấp. Người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện, có nghĩa là đồng thời đồng ý với “8Xbet” để kết nối, sử dụng, xử lý và lưu trữ bất kỳ kết quả xác minh hoặc xác minh danh tính nào của người dùng. Chúng tôi bảo lưu quyền tuyệt đối từ chối các đơn đăng kí thành viên người dùng vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về trang web sao lưu chính thức của “8Xbet”. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào gây ra bởi các thành viên đăng nhập vào bất kỳ trang web nào khác trông giống như “8Xbet”. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi. Người dùng chỉ có thể mở một tài khoản trong “8Xbet”. Nếu chúng tôi thấy rằng người dùng đã mở nhiều tài khoản trong “8Xbet”, chúng tôi có quyền quyết định theo quyết định của riêng mình để coi tất cả các tài khoản của người dùng trong “8Xbet” là một tài khoản hợp nhất, hủy các tài khoản dư thừa hoặc chấm dứt thỏa thuận này với người dùng.

 

【7. Cá cược và đơn cược được chấp nhận】 Chúng tôi mở cửa cho người dùng đặt cược vào các trò chơi, sự kiện thể thao và các hoạt động cá cược khác mà chúng tôi cung cấp theo thời gian trên các trang web trò chơi và / hoặc thông qua các thiết bị được kết nối. Người dùng phải tuân thủ các quy tắc cá cược của trò chơi hoặc hoạt động cá cược cụ thể và các quy định của quy định này. Nếu có lỗi rõ ràng hoặc bên tham gia không đúng trong bất kỳ trận đấu nào, tất cả cược đặt trong trận đấu đó sẽ bị hủy. Khi hệ thống game “8Xbet” bị lỗi, “8Xbet” cũng có quyền tuyên bố bất kỳ hoặc tất cả các phiếu cược không hợp lệ. Mặc dù có thể có các quy định khác trong quy định này, “8Xbet” có quyền từ chối tất cả hoặc một phần đặt cược của người dùng vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi chỉ chấp nhận người dùng đặt cược qua Internet và/hoặc các thiết bị được kết nối theo quy định này. Các hình thức cá cược khác (thư, email, fax, v.v.) sẽ không được chấp nhận.

 

Ngay cả khi chúng tôi nhận được các hình thức cá cược khác, bất kể kết quả cuối cùng của thị trường cá cược, nó sẽ được coi là không hợp lệ. “8Xbet” có quyền gác lại hoặc từ chối đặt cược được thực hiện bằng các phương tiện lừa đảo bị nghi ngờ như tấn công, thao túng, v.v. để phá vỡ hệ điều hành. Bất kỳ cược bất thường nào sẽ bị hủy mà không cần thông báo trước

 

https://8xbet1.com/about/rulesTerms 7/8 (bot bot) trong các dịch vụ cá cược trực tuyến đều bị nghiêm cấm và bất kỳ cá cược nào cố gắng hoặc sử dụng phương pháp này sẽ bị hủy bỏ và các tài khoản liên quan sẽ bị đóng ngay lập tức. Theo các quy định khác của quy định này, nếu người dùng nhập đúng tên người dùng và mật khẩu và có đủ số dư trong tài khoản, người dùng có thể đặt mã đặt cược có hiệu lực. Người dùng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng nội dung sau (hoặc kết hợp chúng) (bất kể việc sử dụng sau đây có được ủy quyền hay không): Tên người dùng; và/hoặc số tài khoản người dùng; và/hoặc tên người dùng và mật khẩu.

Người dùng có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của chi tiết cá cược của họ. Theo các quy định khác của quy định này, một khi người dùng đặt cược và chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi chấp nhận đặt cược của người dùng, đó là xác nhận cuối cùng về đặt cược của người dùng; người dùng không thể hủy, rút cược hoặc thay đổi chi tiết của cược. Tất cả các phiếu cược được ghi lại trong cơ sở dữ liệu hồ sơ giao dịch. Hồ sơ giao dịch của “8Xbet” là xác nhận cuối cùng của tất cả các giao dịch và thông tin liên quan đến cá cược. Theo các quy định khác của quy định này, khi mã giao dịch xuất hiện trên màn hình của người dùng và được hiển thị có hiệu lực trong lịch sử giao dịch của người dùng, cược được coi là hợp lệ và được chấp nhận bởi “8Xbet” Cá cược không được phép sau khi trò chơi bắt đầu và / hoặc khi kết quả của trò chơi được biết đến.

 

Nếu trò chơi bắt đầu và/hoặc người dùng đã biết kết quả của trò chơi khi đặt cược, người dùng vẫn mở để đặt cược do nhầm lẫn, “8Xbet” có quyền từ chối đặt cược của người dùng hoặc tuyên bố đặt cược không hợp lệ mà không cần thông báo cho người dùng; “8Xbet” có quyền quyết định chấp nhận tất cả hoặc một phần của các cược đó. Để tránh nghi ngờ, điều khoản này không loại trừ cược “trong trận” hoặc cược “hiệp một”. Thời gian bắt đầu được công bố trên trang web cá cược chỉ để tham khảo thông tin. Nếu “8Xbet” vô tình chấp nhận đặt cược sau khi bắt đầu trận đấu vì bất kỳ lý do gì, “8Xbet” có quyền hủy và tuyên bố các cược đó không hợp lệ. Trừ khi có các quy tắc cụ thể của trò chơi, kết quả của trò chơi sẽ được xác định vào ngày trò chơi thực sự kết thúc. “8Xbet” không công nhận bất kỳ yêu cầu nào tiếp theo có thể dẫn đến thay đổi kết quả trên và khoản thanh toán ban đầu vẫn còn hiệu lực. Nếu địa điểm tổ chức một sự kiện thể thao thay đổi, tất cả cược đặt dựa trên địa điểm ban đầu sẽ bị hủy. Người chiến thắng của cuộc thi hoặc trò chơi sẽ được xác định vào ngày mà cuộc thi hoặc trò chơi nói trên thực sự kết thúc theo quy tắc của cá cược.

 

Vì mục đích cá cược, “8Xbet” không công nhận bất kỳ trận đấu bị hoãn, phản đối hoặc kết quả đảo lộn nào. Nếu cược xâu của người dùng bao gồm các tùy chọn không tham gia hoặc các tùy chọn không hợp lệ, khoản thanh toán sẽ được thanh toán trên cơ sở các tùy chọn hợp lệ còn lại. Người dùng thừa nhận rằng tất cả các tỷ lệ cược, chỉ số và điểm chấp có thể dao động mà không cần thông báo trước.

Tỷ lệ cược, chỉ số và tỷ lệ chấp trên chỉ được xác định khi chúng tôi chấp nhận đặt cược của người dùng. Nếu một lỗi rõ ràng hoặc lỗi hệ thống khiến tỷ lệ cược, chỉ số hoặc cược chấp của người dùng không chính xác, cược của người dùng hoặc một phần cược xâu của người dùng là không hợp lệ. Nếu lỗi hoặc trục trặc được sửa chữa đúng thời gian, “8Xbet” có quyền quyết định độc lập (nhưng không bắt buộc) để thực hiện những nỗ lực hợp lý để liên hệ với người dùng và cho phép người dùng đặt cược lại với tỷ lệ cược, chỉ số và cược chấp chính xác. Nhằm ngăn chặn thành viên cố ý gian lận, 8Xbet quy định thành viên không được sử dụng địa chỉ IP giống nhau; Trên cùng 1 bàn chơi, ván chơi thì thành viên không được phép cùng lúc đặt cược Lớn/Nhỏ, Chẵn/Lẻ, Đen/Đỏ, Rồng/Hổ, Nhà cái/Người chơi… Không được phép đặt cược quá 60% con số trong cùng 1 loại cược, cùng bàn chơi, cùng kỳ. Nếu phát hiện vi phạm thì thành viên sẽ được thông báo và cảnh cáo; Sau đó, nếu thành viên tiếp tục vi phạm thì 8Xbet sẽ khóa tài khoản và trừ hết số dư trong tài khoản.

Chúng tôi không chấp nhận người dùng đặt nhiều cược vào cùng một sự kiện cùng một lúc. Đối với bất kỳ cá cược và giao dịch liên quan, “8Xbet” có quyền quyết định cuối cùng

 

【8. Chống rửa tiền (AML)】 Sau khi gửi các tài liệu cần thiết cho quy trình xác minh KYC, sẽ có một sàng lọc AML được thực hiện bên trong cơ sở dữ liệu toàn cầu về Các biện pháp trừng phạt, Danh sách theo dõi, PEPs và Phương tiện bất lợi – OFAC, UN, HMT, EU, DFAT và hơn 10 000 nguồn dữ liệu khác. Việc không vượt qua quá trình sàng lọc này sẽ dẫn đến việc tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa và (các) yêu cầu rút tiền của bạn bị từ chối. Bất cứ khi nào bạn thực hiện yêu cầu nạp tiền hoặc rút tiền, địa chỉ ví tiền điện tử của bạn cũng trải qua AML sàng lọc địa chỉ ví tiền điện tử của bạn được sàng lọc cho bất kỳ kết nối nào với các nguồn không mong muốn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thị trường dùng tiền điện tử và các thực thể đáng ngờ khác. Khi đưa ra yêu cầu rút tiền, nếu địa chỉ ví tiền điện tử bạn nhập không sàng lọc AML này, thì yêu cầu rút tiền đó sẽ bị từ chối. Tương tự, khi nhận được một khoản tiền gửi dành cho bạn, nếu địa chỉ ví gửi tiền gửi không được sàng lọc AML này, khoản tiền gửi đó sẽ không được ghi có vào số dư của bạn.

 

【9. Rút tiền】 Chúng tôi sẽ có quyền giữ lại hoặc từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán hoặc tiền thắng cược nào trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ bạn đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng bất kỳ điều nào sau đây: (i) Tiền thưởng (ii) Các chương trình khuyến mãi khác (iii) Chính sách hoặc quy tắc cụ thể được xác định đối với một trò chơi hiện có hoặc một trò chơi mới. Chúng tôi có thể xác định rằng một hành vi lạm dụng như vậy cũng đã diễn ra nếu hoạt động của bạn trên nền tảng trực tuyến của chúng tôi, bản thân nó, không lạm dụng, mà là các hoạt động của bạn trên các nền tảng khác ngoài chúng tôi, được thực hiện nói chung, cấu thành việc lạm dụng tiền thưởng, khuyến mãi, chính sách hoặc quy tắc của chúng tôi. Phí chuyển đổi và phí giao dịch cho mỗi lần rút tiền sẽ do chúng tôi chịu và sẽ không có bất kỳ khoản phí rút tiền nào phát sinh. Bạn phải hoàn thành quy trình xác minh KYC được mô tả trong phần 6 của tài liệu này và vượt qua tất cả các kiểm tra trước khi chúng tôi cho phép bạn thực hiện rút tiền đầu tiên. Tên pháp lý của bạn cùng với địa chỉ ví tiền điện tử bạn đã nhập cho yêu cầu rút tiền cũng phải vượt qua các sàng lọc AML có liên quan được mô tả trong phần 6 của tài liệu này. Việc không thực hiện các sàng lọc này sẽ dẫn đến (các) yêu cầu rút tiền của bạn bị từ chối và có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa.

 

【10. Các quy định về khuyến mãi】 Tiền thưởng chào mừng chỉ dành cho người dùng mới. Mỗi tài khoản chỉ được nhận tiền thưởng chào mừng 1 lần. Tiền thưởng chào mừng chỉ có giá trị trên khoản tiền gửi đầu tiên của bạn. Mỗi người dùng có hai số dư – một số dư thực và một số tiền thưởng. Bất kỳ tiền thưởng nào cũng được ghi có vào số dư tiền thưởng. Người dùng có thể theo dõi quá trình đặt cược trong tài khoản cá nhân của mình hoặc trong quá trình chơi. Người dùng có thể chuyển đổi tiền thưởng đang hoạt động trong tài khoản của mình trong trường hợp anh ta tham gia vào một số chương trình khuyến mãi. Mỗi phần thưởng phải được đặt cược riêng lẻ. Bạn có 30 ngày kể từ ngày gửi tiền để đáp ứng yêu cầu đặt cược. Sau đó, ưu đãi hết hạn và người dùng sẽ không thể hoàn thành yêu cầu đặt cược đối với ưu đãi đó. Tất cả các ưu đãi tiền thưởng sẽ phải tuân theo yêu cầu đặt cược gấp 35 lần số tiền giá trị ưu đãi trừ khi có quy định khác. Thông Báo 8Xbet Phiên Bản APP Tải Ngay Để Trải Nghiệm Hủy Tải 7/12/22, 12:36 AM 8Xbet https://8xbet1.com/about/rulesTerms 8/8 Phần thưởng chào mừng là một khoản tiền gửi khớp 100% mà không yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu. Tính sẵn có của tiền thưởng (tiền thưởng) trên 8Xbet cho một người dùng cụ thể đặc biệt dựa trên sự hiện diện của anh ta trong hồ sơ của người dùng. Nếu bất kỳ phần thưởng nào không dành cho người dùng, thì phần thưởng đó sẽ không được hiển thị trong số những phần thưởng có sẵn trong hồ sơ. Số dư thực được sử dụng để đặt cược trước. Chỉ khi số tiền trên số dư thực của người dùng bằng 0, anh ta mới bắt đầu chơi để lấy tiền thưởng. Bất kỳ khoản tiền nào giành được bằng tiền thưởng sẽ được thêm vào số dư tiền thưởng của người dùng. Khi người dùng đáp ứng yêu cầu đặt cược, bất kỳ khoản tiền nào giành được bằng cách sử dụng số tiền thưởng đó cũng sẽ được giải phóng nhưng không vượt quá số tiền thưởng. Tiền thật luôn có thể được rút, nhưng nếu bạn rút tiền trước khi các yêu cầu đặt cược được đáp ứng, bạn sẽ mất toàn bộ số dư tiền thưởng của mình bao gồm bất kỳ khoản tiền thắng nào được thực hiện với tiền thưởng. Chỉ những cược được thực hiện bằng tiền thưởng mới góp phần vào yêu cầu đặt cược. Cược được thực hiện bằng tiền thật sẽ không được tính vào yêu cầu đặt cược Không thể đặt cược tiền thưởng chào mừng trong các trò chơi casino, trò chơi trực tuyến và casino người thật. Tiền thưởng được coi là đã được đặt cược nếu số dư tài khoản còn lại của khách hàng ít hơn số tiền cược tối thiểu (bằng đơn vị tiền tệ tài khoản của khách hàng) hoặc nếu yêu cầu đặt cược đã được đáp ứng đầy đủ. Nghiêm cấm hoãn bất kỳ trò chơi thưởng nào, bao gồm vòng quay miễn phí và vòng thưởng, đến một thời điểm sau đó khi không còn yêu cầu đặt cược và / hoặc gửi tiền khi vòng quay miễn phí hoặc vòng thưởng vẫn có sẵn trong trò chơi. Trong những trường hợp như vậy, khách hàng được coi là đã chấp nhận rằng tiền thắng cược thu được sẽ bị hủy bỏ. Tất cả tiền thưởng được giới hạn ở một người dùng duy nhất, địa chỉ IP, thiết bị máy tính, một gia đình, địa chỉ cư trú, số điện thoại, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và / hoặc ví điện tử, e-mail và mạng nơi máy tính được chia sẻ (ví dụ: trường đại học, thư viện công cộng, mạng làm việc, v.v.).

Nếu ban quản trị của 8Xbet có một nghi ngờ hợp lý rằng người dùng đã cam kết hoặc cố gắng thực hiện lạm dụng tiền thưởng, một mình hoặc là một phần của một nhóm, 8Xbet có quyền: Tịch thu tiền thưởng được phân bổ cho người dùng và bất kỳ khoản tiền thắng nào từ tiền thưởng đó; Thu hồi, từ chối hoặc rút lại ưu đãi thưởng từ người dùng; Vô hiệu hóa số dư tiền thật của người dùng; Chặn truy cập vào 8Xbet; Chấm dứt tài khoản của người dùng có hiệu lực ngay lập tức.

【11. Khiếu nại và thông báo】 Không có khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến: Việc chấp nhận hoặc thanh toán một cược mà bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng các dịch vụ trò chơi sẽ được xem xét trong hơn 30 ngày sau ngày giao dịch ban đầu Một trò chơi mà bạn đã chơi bằng các dịch vụ chơi game sẽ được xem xét là hơn 12 (mười hai) tuần sau ngày diễn ra giao dịch liên quan hoặc chơi trò chơi diễn ra.

Nếu bạn muốn khiếu nại về các dịch vụ trò chơi, như bước đầu tiên, bạn nên liên hệ với dịch vụ trò chơi của khách hàng một cách hợp lý về khiếu nại của bạn, điều này sẽ được báo cáo khi cần thiết trong nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi cho đến khi giải quyết. Nếu có tranh chấp phát sinh từ các quy định không thể giải quyết được bởi các dịch vụ trò chơi của khách hàng đã được báo cáo theo phần này có thể yêu cầu người quản lý hoặc người giám sát giải quyết vấn đề.

Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề với sự hài lòng của bạn ngay lập tức hoặc bằng cách liên hệ với bạn sau đó. Bạn thừa nhận rằng trình tạo số ngẫu nhiên của chúng tôi sẽ xác định kết quả của các trò chơi được chơi thông qua các dịch vụ chơi game và bạn chấp nhận kết quả của tất cả các trò chơi đó.

Bạn cũng đồng ý rằng trong trường hợp không có bất đồng giữa kết quả xuất hiện trên màn hình của bạn và máy chủ trò chơi được sử dụng bởi 8Xbet, kết quả xuất hiện trên máy chủ trò chơi sẽ chiếm ưu thế và bạn thừa nhận và đồng ý rằng hồ sơ của chúng tôi sẽ là cơ quan cuối cùng trong việc xác định các điều khoản và hoàn cảnh tham gia của bạn vào hoạt động chơi game trực tuyến có liên quan và kết quả của sự tham gia này. Khi chúng tôi muốn liên hệ với bạn, chúng tôi có thể làm như vậy bằng cách sử dụng bất kỳ chi tiết liên lạc nào của bạn.

Thông báo về việc bạn đã được phục vụ và xử lý đúng cách ngay sau khi email được gửi hoặc sau khi chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với bạn qua điện thoại (bao gồm cả trường hợp chúng tôi để lại thư thoại cho bạn) hoặc ba (3) ngày sau ngày gửi bất kỳ thư nào. Để chứng minh việc gửi thông báo, trong trường hợp gửi thư, thì lá thư đó đã được lên địa chỉ, đóng dấu và gửi bưu điện; và trong trường hợp email, email đó đã được gửi đến địa chỉ email được chỉ định (nếu có) trong chi tiết liên hệ của bạn tại thời điểm bất kỳ email nào như vậy được gửi.

【12. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ】

Công ty có quyền chuyển nhượng, phân bổ, cấp phép lại hoặc cam kết bất kỳ quyền nào theo quy định, toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ người nào mà không cần thông báo cho người dùng, bất kỳ chuyển nhượng nào như vậy sẽ có cùng điều khoản hoặc những điều khoản sẽ có lợi cho người dùng. Người dùng không được chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc chuyển giao hoặc mã hóa theo bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Quy định. Trong trường hợp người dùng vi phạm bất kỳ quyền nào của mình theo Quy tắc, người dùng sẽ tước bỏ mọi quyền của mình theo các quy định đối với Công ty.

 

【13. Sử dụng tiền điện tử】 Chúng tôi sẽ luôn hiển thị tỷ giá hối đoái từ BitCoin để chuyển đổi tiền tệ trên trang chủ. Nếu bạn muốn nạp tiền bằng BitCoin, tất cả các giao dịch liên quan đến bạn (nạp tiền, đặt cược và thanh toán) phải được thực hiện bằng BitCoin. Không có lúc nào nó được phép trao đổi giữa Bitcoin và một loại ti