【Chính sách bảo mật】

” Chính sách bảo mật “này sẽ mô tả cách 8Xbet (hoặc” chúng tôi “nói đến ở đây) xử lý thông tin và dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi để giúp chúng tôi duy trì mối quan hệ của bạn với 8Xbet.

Chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp cho chúng tôi (thông qua Trang web Thể thao 8Xbet (” Trang web “), mẫu đơn đăng ký của khách hàng hoặc bất kỳ kênh nào khác) hoặc do chúng tôi nắm giữ theo quy định của” Chính sách bảo mật “này.

Bằng cách gửi thông tin của bạn và sử dụng trang web, bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật này, vui lòng không sử dụng trang web hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi.

 

【Thu thập thông tin và cách sử dụng】

Thông tin và dữ liệu chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý về bạn bao gồm: 1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn điền vào biểu mẫu thông qua trang web hoặc bất kỳ thông tin nào khác bạn đã gửi qua trang web này hoặc email;

2. Thông tin giao dịch được ghi lại thông qua các trang web, email, điện thoại hoặc các phương tiện khác;

3. Phản hồi của bạn trong khảo sát hoặc nghiên cứu khách hàng của chúng tôi;

4. Các chi tiết về các giao dịch của bạn trên 8Xbet Thể thao qua trang web, điện thoại hoặc các phương tiện khác;

5. Các chi tiết về việc truy cập bạn đến trang web, bao gồm (nhưng không giới hạn) dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu liên lạc khác.

Mục đích chính của việc chúng tôi sử dụng thông tin, dữ liệu cá nhân và thông tin khác của bạn là:

1. Xử lý tiền cược của bạn, bao gồm thanh toán bằng thẻ và thanh toán trực tuyến;

2. Thiết lập, vận hành và quản lý tài khoản của bạn;

3. Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi;

4. Tạo dữ liệu cá nhân;

5. Thực hiện nghiên cứu, khảo sát và phân tích khách hàng;

6. Cung cấp cho bạn thông tin về các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ ưu đãi của chúng tôi dưới đồng thuận của bạn;

7. Để ngăn chặn gian lận, cá cược bất thường, rửa tiền, lừa đảo và các hoạt động khác cần giám sát việc giao dịch.

【Lưu trữ thông tin】

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp để đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin của khách hàng. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các công ty liên kết hoặc các công ty có liên quan, các đối tác kinh doanh, nhà thầu kinh doanh, các nhà cung cấp mà thay mặt chúng tôi xử lý các thông tin đó. Nếu bạn mở tài khoản với công ty chúng tôi, để đưa ra quyết định tín dụng phù hợp cho bạn, đồng thời để ngăn chặn gian lận, rửa tiền và nhằm xác minh tuổi và danh tính của bạn, we chúng tôi có thể có trạng thái tín dụng của bạn thông qua bên thứ ba (Bao gồm các cơ quan điều tra thông tin tín dụng).

【Điện thoại】 Vì mục đích đào tạo và an toàn của nhân viên, tất cả các cuộc gọi khách hàng của chúng tôi đều được ghi lại và chúng tôi cũng cung cấp thêm hỗ trợ cho các dịch vụ mà bạn đã nhận được trước đây.

【Cookies】 Khi khách hàng sử dụng trang web này, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ cookie để thu thập thông tin khách hàng từ máy chủ cho các mục đích trên. Nếu bạn đăng ký tại 8Xbet hoặc tiếp tục sử dụng trang web, bạn sẽ được coi là đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Cookies chứa thông tin được truyền vào ổ cứng máy tính của bạn.

Điều này sẽ giúp chúng tôi cải thiện trang web và cung cấp các dịch vụ tốt hơn và thân thiện hơn với người dùng. Một số cookie chúng tôi sử dụng là rất cần thiết cho hoạt động của trang web. Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã được lưu trữ trên máy tính của bạn hoặc bạn muốn dừng những cookie đó ghi lại các mẫu trang duyệt web của bạn, bạn có thể xóa cookie hiện tại và / hoặc thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên trình duyệt của bạn để tắt cookie (quá trình này khác nhau giữa các trình duyệt). Xin lưu ý rằng nếu bạn xóa cookie của chúng tôi hoặc tắt cookie sau đó, bạn sẽ không thể sử dụng một số vùng hoặc tính năng nhất định của trang web.

【Phân phối mạng】 Với sự toàn cầu hóa của Internet, quá trình thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân thông qua Internet sẽ liên quan đến việc truyền dữ liệu quốc tế. Một số bộ xử lý dữ liệu cá nhân có thể nằm ngoài các khu vực khác. Vì vậy, khi bạn duyệt web hoặc liên hệ chúng tôi qua phương tiện truyền thông điện tử, bạn được coi là đồng ý rằng chúng tôi (hoặc các nhà cung cấp, các nhà thầu của chúng tôi) sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bên ngoài các khu vực khác. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng thông tin và dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ chính sách bảo mật này.

【Tiết lộ thông tin】 Chúng tôi có quyền công bố dữ liệu cá nhân của khách hàng và thông tin lịch sử cá cược mà chúng tôi nắm giữ cho các cơ quan quản lý, cơ quan thể thao và các cơ quan liên quan khác, bao gồm cả cảnh sát. Điều này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi đối với các vấn đề liên quan đến gian lận, rửa tiền, hoặc tính công bằng và công bằng của các sự kiện. Việc điều tra và thực hiện nghĩa vụ giám sát bao gồm Ủy ban trò chơi Philippines. Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, tổ chức của 8Xbet và quy trình quản lý rủi ro nội bộ của 8Xbet, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin trong một khoảng thời gian sau khi tài khoản của bạn bị đóng. Tất cả thông tin đó sẽ được lưu giữ dựa trên các điều khoản trong nội dung quyền riêng tư này.

【Truy cập thông tin】 Bạn có quyền được biết thông tin chúng tôi có về bạn. Quyền này sẽ được thực thi theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 2004.

【Các thay đổi với chính sách bảo mật này】 Thông Báo 8Xbet Phiên Bản APP Tải Ngay Để Trải Nghiệm Hủy Tải 7/12/22, 12:33 AM 8Xbet https://8xbet1.com/about/private#/ 2/2 Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và / hoặc qua thông báo quan trọng trên trang web trước khi các thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách Bảo mật này. Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết được bất kỳ thay đổi nào.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang web này. Về Chúng Tôi Chơi Có Trách Nhiệm Quyền Riêng Tư Điều Khoản Và Điều Kiện Liên Hệ Chúng Tôi Đại Lý © 2001 – 2022 MỌI BẢ